Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey

May 04 2017

6397 f1aa 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viarebelle rebelle

April 26 2017

2520 710b 420
Reposted fromdelain delain viahomczi homczi
8029 f8b8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

April 23 2017

5135 ea90 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 19 2017

6290 869b 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
1933 eca6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
4380 ce67 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi

April 12 2017

3261 1415 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 11 2017

może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 08 2017

7829 b1e3 420
Reposted frommiischa miischa viahomczi homczi
6555 e88b 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
4606 aac2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

March 31 2017

9341 f072 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 19 2017

Reposted fromfitvet fitvet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl