Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

0233 78bf
Reposted fromgug gug viarawwwr rawwwr

July 15 2017

July 07 2017

4097 c0f1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 27 2017

3315 717c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 22 2017

8845 93e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 14 2017

nie ma za trudnych rzeczy, tylko ludzie, zbyt łatwo się poddają!

May 13 2017

Nie musisz być najlepsza, ale zawsze powinnaś dawać z siebie wszystko. Więcej nie można zrobić, ale niemądrze byłoby robić mniej.
— Michael Hjorth
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
0476 d255 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
7011 3638 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi

May 10 2017

Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarebelle rebelle

May 08 2017

“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey

May 04 2017

6397 f1aa 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viarebelle rebelle

April 26 2017

2520 710b 420
Reposted fromdelain delain viahomczi homczi
8029 f8b8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

April 23 2017

5135 ea90 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 19 2017

6290 869b 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
1933 eca6 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
4380 ce67 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl