Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

9321 7dc0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 09 2017

8238 3e85 420
Reposted fromdivi divi viarawwwr rawwwr
0638 0a02 420
Reposted fromsavatage savatage viarawwwr rawwwr

September 02 2017

3321 0d75 420
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarawwwr rawwwr
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.

August 29 2017

To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarawwwr rawwwr
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarawwwr rawwwr

August 26 2017

8491 310c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8492 fb14 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 07 2017

0233 78bf
Reposted fromgug gug viarawwwr rawwwr

July 15 2017

July 07 2017

4097 c0f1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 27 2017

3315 717c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 22 2017

8845 93e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 14 2017

nie ma za trudnych rzeczy, tylko ludzie, zbyt łatwo się poddają!

May 13 2017

Nie musisz być najlepsza, ale zawsze powinnaś dawać z siebie wszystko. Więcej nie można zrobić, ale niemądrze byłoby robić mniej.
— Michael Hjorth
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
0476 d255 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
7011 3638 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi

May 10 2017

Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarebelle rebelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl