Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

4992 2e9c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. 
Reposted fromLukrecja Lukrecja
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa viainfime infime

November 03 2017

Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viainfime infime

November 02 2017

4054 234d 420
Reposted byneressiagriberundoneeadwokatdiablaIceQueen

September 19 2017

9321 7dc0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 09 2017

8238 3e85 420
Reposted fromdivi divi viarawwwr rawwwr
0638 0a02 420
Reposted fromsavatage savatage viarawwwr rawwwr

September 02 2017

3321 0d75 420
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarawwwr rawwwr
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.

August 29 2017

To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarawwwr rawwwr
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarawwwr rawwwr

August 26 2017

8491 310c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8492 fb14 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 07 2017

0233 78bf
Reposted fromgug gug viarawwwr rawwwr

July 15 2017

July 07 2017

4097 c0f1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 27 2017

3315 717c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 22 2017

8845 93e7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 14 2017

nie ma za trudnych rzeczy, tylko ludzie, zbyt łatwo się poddają!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl